1846202090
Máy tôi root trước mới cài đc twrp.

root voi cài twrp mình xài máy ở net đc khong bác