gregadjah gửi lúc 2018-11-24 10:21:00
**** Tác giả bị cấm hoặc bị xóa, nội dung tự động bị ẩn ****

please re-check it now, Can you open Mi Roaming?