1854133815
đầu tiên thấy nhiều cái mới mẻ đẹp mắt. pin theo cảm nhận vẫn thế

thế thì chung quy rất đáng nâng cấp