sao mình thấy nó báo mà vào trong ko thấy cập nhập khó hiểu quá