Đến cục pin còn có gradient tại sao mi 8 lite lại ko về Vn

from app

from app