Hơi tiếc VN có phân phối bản 6GB RAM + 128GB ROM mà ko có lựa chọn màu đỏ cam