กดปุ่มยกแคร่(ปุ่มลูกศร)ด้านซ้ายล่างของแป้นพิมพ์ ก็จะปรากฏตัวเลขไทยบนแป้นพิมพ์ครับ ๑๒๓๔๕๖๗๘๙๐