Có ai bị như mình không. Bản mới cập. Nhật mi 10 này. Mình xoay màn hình xem video không được