Sony w
itu asli gan

Hahahahaha betul Mas Sony, udah bisa naik ke 9.6.3.0 ya pasti udah di OTA beberapa kali.