hóng ngày ra mắt, và chương trình đặt hàng tại việt nam quá