Có  ai  biết  pin  nó  bao  n ko.  N như  mimax 3 thì  chơi  game  hết  sảy.  Dan  hóng  e này  ra mua  về  tặng  a e.  Compat