huawei nó tập trung camera nhiều hơn, giá thành huawei nó đắt hơn những dòng cao cấp