หูฟังredmi airdots ของผมหายแต่ที่กล่องที่ใส่ยังอยู่ ควรจะหาอย่างไรครับตอบผมที