อยากให้ไปเปิด Mi Store ที่ Central Festival Hatyai บ้าง