อยุธยา
บิ๊กซี-JBO อยุธยา (JBO station)
อยุธยา<br>
บิ๊กซี-JBO อยุธยา (JBO station)<br>
ไปแล้วไม่เห็นมีศูนย์เลย มีแต่คนที่ไปนี้แหละสูนแทน