Cho em hỏi sao redmi 6 để qua đêm mất tận 10% pin ạ ?