google ko tính phí,. cách up là như nhau, khác ở chỗ là tải file cho đúg để mà cài cho đúng.