tôi thấy cách tốt nhất là làm camera trong màn hình, dùng công nghệ làm cho camera hoạt động tốt nhất trong màn hình mà ko anh hưởng đến trải nghiệm cái này chắc phải 10 năm nữa mới làm đc