camera trượt tuy có khuyết điểm nhưng cũng có ưu điểm riêng