không tai thỏ . làm mỏng cạnh dưới nữa thì được . cam trượt cũng đc nhưng trượt nhiều dễ hỏng .