Tôi ít khi lên diễn đàn và bình luận nên tôi rất muốn gia nhập một nhóm để thảo luận ,mong các bạn cho mình ý kiến nhé .