long lu
đẹp quá ,giá chính xác là bao nhiêu ạ

bản 4/64 5690k nhé bằng note 5 4/64 tgdđ