acc VIP thì e không có, chỉ có bản mod VIP cỉa NCT thôi..