nie ma nigdzie w ustawieniach opcji wyświetlania godIny