VvROSEvV
trước mình ở MIUI 9 thì chỉ có âm micro, giờ nâng lên MIUI 10 đã có âm hệ thống rồ ...

vẫn ko có bạn ạ :(