Hiện tại tôi dùng Ấm đung nước thông minh Xiaomi. Nó bị cái bệnh là set Region (trong setting) thì nó mới nhận. Trong khi gần chục thiết bị khác set Region là Mainland China.
Mỗi lần muốn điều khiển phải chuyển đổi, phải login lại region khác rất phiền phức.
Mong Admin và các Anh Chị chỉ giúp gom về 1 nơi điều khiển cho tiện.
Xin cảm ơn