Ái chà. Lẽ ra nên chuẩn bị kỹ hơn chút. Đội beta test phải làm việc vất vả rồi.