ngoài những lỗi trên ra, không thể quay khoảnh khắc liên quân mobile được