Tôi chơi PUBG Mobile nhưng chỉ ở mức 30 khung hình, phải dùng GFX Tool để bật lên 60fps