máy bạn chắc bị sao r, chứ từ lúc mua mình xài thấy mở faceid rất nhạy mà

from app

from app