mình đang dùg rom china chưa unlock thấy rất nhạy đây, nhìn vào màn hình bấm nút nguồn là lên luôn chưa kịp thấy khóa. nếu bạn còn 1 đổi 1 thì đổi đi bạn ơi