mình từ khi lên miui 12 thì ko dùng được face id luôn