lên bản MIUI 10 Beta thử xem còn lỗi ko bạn, nếu lỗi nữa thì có khả năng lỗi phần cứng đấy