Tuyệt vời.  Chưa kể có mấy cây lau nhà của Xiaomi nữa ^^