hay đó. ý nghĩa. mình sẽ đưa gia đình nhỏ mình đi ra đó chơi. tham gia để rèn luyện sức khỏe.