ở tỉnh lẻ như mình và đang làm cty nữa thì ko có cơ hội rồi