sài uc kết hợp adm vào xem xong chọn open with kiểu như m sài idm của pc z kkk