ขออนุญาตแปะลิ้งค์
https://geekdoing.com/threads/how-to-install-firmware-via-gadgetbridge.5/
การดำเนินการมีความเสี่ยงต้องอ่านทำความเข้าใจก่อนการลงมือทำ และยอมรับในความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นด้วยตัวคุณเองนะครับ