ยกเลิกการอัพเกรดเป็น Android P เพราะอะไรครับขอเหตุผลด้วยใครพอจะทราบ