nhìn hơi xấu nhỉ, cơ mà kệ, cấu hình khủng long là được