Phân vân không biết nên mua note5 hay redmi6 pro nữa. Ai cho xin lời khuyên với