แอนดรอยด์ 7.x ขึ้นไปไม่สามารถทำได้แล้วครับต้องรูทเครื่องก่อน