mình cũng là fan xiaomi nhưng ở xa quá không đi dc mình rất thích những buổi ofli như thế có dip đi hà nội mình sẽ ghé quá nhà vật vờ giao lưu mới được !