+เป็นอีกคนคับ ใช้ทำงาน/คุยๆอยู่ จอฟ้าค้างแล้วดับเฉย.อยากรู้สาเหตุ