Luật sơ bộ box "Các mẹo và thủ thuật".

Tại sao chỉ được đăng 2 chủ đề/ngày - đăng nhiều bài có chất lượng thì cấm à! Trả lời luôn đi, để tôi còn biết mà ngừng tham gia 4rum này ngay và luôn nhé!