Thêm một điều nữa là viết phải đúng chuẩn tiếng việt... Sẽ có rất nhiều bạn viết toàn tiếng việt mà quên gõ ko dấu.. khó đọc