Test gps em mn5p phải nói quá chính xác..nếu tính độ chính xác thì có lẽ sai số chỉ 1%...mình thấy quá hài lòng