Người ta được tặng, còn mình phải mua.
Cũng đáng đồng tiền :)