haha chủ đề này hay đây ae   biết chỉ giáo biết đâu một lúc nào đó của m cũng hiện trang pỏn thì....hì..mất chỗ để nón