MrZer0
xem pỏn nhiều vào ai biểu nhận thông báo chi bây giờ nó thể

Haha :))).